+420603982624 info@vlt-nabytek.com

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. PŘEHLED OCHRANY ÚDAJŮ
OBECNÉ INFORMACE

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Může jít například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.
Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?
Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších otázek týkajících se ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE A NÁSTROJE OD POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN

Když navštívíte naše webové stránky, vaše chování při surfování může být statisticky analyzováno. K tomu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o tom najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. OBECNÉ POZNÁMKY A POVINNÉ INFORMACE
OCHRANA ÚDAJŮ

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

POZNÁMKA O PŘÍSLUŠNÉM ÚŘADU

Za zpracování údajů na těchto webových stránkách je odpovědný:

VLTAVOTÝNSKÝ NÁBYTEK, s.r.o..
Prumyslová 566 375 01 Týn nad Vltavou, Česká republika
Telefon: +420 603982624
E-mail: info@vlt-nabytek.com

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST PŘÍSLUŠNÉMU DOZOROVÉMU ÚŘADU

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým orgánem v oblasti práva na ochranu osobních údajů je zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na tomto odkazu: bfdi.bund.de/.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

ŠIFROVÁNÍ SSL NEBO TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, například objednávek nebo dotazů, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

INFORMACE, BLOKOVÁNÍ, VYMAZÁNÍ

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, stejně jako v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

NÁMITKY PROTI REKLAMNÍM E-MAILŮM

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisků za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

3. SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
COOKIES

Některé internetové stránky používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do počítače.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „soubory cookie relace“. Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Mnoho reklamních souborů cookie od společností můžete spravovat prostřednictvím amerických stránek aboutads.info nebo stránek EU youronlinechoices.com.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popsány samostatně.

SOUBORY PROTOKOLU SERVERU

Provozovatel těchto webových stránek (ALL-INKL) automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

typ a verze prohlížeče
Použitý operační systém
URL odkazující adresy
Název hostitele přistupujícího počítače
Čas požadavku serveru
IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Zpracování údajů o objednávkách
Se společností ALL-INKL jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů na zakázku, ve které jsme se zavázali, že společnost ALL-INKL bude chránit údaje našich zákazníků a nepředá je třetím stranám.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ A E-MAIL

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, informace, které uvedete v dotazovacím formuláři nebo e-mailu, včetně kontaktních údajů, které tam uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a v případě následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři nebo e-mailu je proto založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře nebo e-mailu, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

FUNKCE KOMENTÁŘE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Pro funkci komentáře na těchto stránkách se kromě vašeho komentáře ukládají také údaje o tom, kdy byl komentář vytvořen, vaše e-mailová adresa, a pokud nepíšete anonymně, také vámi zvolené uživatelské jméno.

Doba uložení připomínek
Komentáře a související údaje se ukládají a zůstávají na našich webových stránkách, dokud není komentovaný obsah zcela smazán nebo dokud komentáře nemusí být smazány ze zákonných důvodů (např. urážlivé komentáře).

Právní základ
Ukládání komentářů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

4. ANALYTICKÉ NÁSTROJE A REKLAMA
GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Soubory cookie služby Google Analytics jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Anonymizace IP
Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google před odesláním do USA zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče
Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: tools.google.com.

Námitka proti shromažďování údajů
Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách těchto webových stránek:

Google Analytics deaktivujte zde [google_analytics_optout]ZDE[/google_analytics_optout].

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Zpracování údajů o objednávkách
Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů.

Doba skladování
Služba Google Analytics uchovává údaje o uživatelích a událostech po dobu 14 měsíců.

SDÍLENÍ OBSAHU PROSTŘEDNICTVÍM PLUGINU (FACEBOOK, GOOGLE+1, TWITTER A DALŠÍ).

Obsah našich stránek lze sdílet na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter nebo Google+, způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Tento web používá k tomuto účelu plugin Shariff Wrapper. Tento zásuvný modul naváže přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli pouze tehdy, když uživatel aktivně klikne na jedno z těchto tlačítek.

Tento zásuvný modul automaticky nepředává údaje o uživateli provozovatelům těchto platforem. Pokud je uživatel přihlášen k některé ze sociálních sítí, zobrazí se při použití tlačítek sociálních sítí Facebook, Google+1, Twitter & Co. informační okno, ve kterém může uživatel text před odesláním potvrdit.

Naši uživatelé mohou sdílet obsah této stránky v sociálních sítích způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů, aniž by provozovatelé těchto sítí vytvářeli kompletní profily pro surfování.

5. PLUGINY, NÁSTROJE A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
YOUTUBE

Naše webové stránky vkládají videa z webu YouTube provozovaného společností Google. Provozovatelem webu je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některou z našich stránek s videem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube. Možnost odhlášení je k dispozici zde: adssettings.google.com.

FACEBOOK

Máme profil a fanouškovskou stránku na Facebooku. Poskytovatelem je společnost Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Facebook je certifikován v souladu se štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Se společností Facebook jsme uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti za zpracování údajů (Dodatek správce). Tato smlouva definuje operace zpracování údajů, za které jsme my nebo Facebook odpovědní, když navštívíte naši fanouškovskou stránku na Facebooku. Tuto smlouvu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Nastavení reklamy si můžete upravit sami ve svém uživatelském účtu. Chcete-li tak učinit, klikněte na následující odkaz a přihlaste se:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/

GOOGLE+

Máme profil na Google+. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Společnost Google je certifikována v souladu se štítem EU-USA na ochranu soukromí:

Nastavení reklamy můžete nezávisle upravit ve svém uživatelském účtu. Chcete-li tak učinit, klikněte na následující odkaz a přihlaste se:
https://adssettings.google.com/authenticated

Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:
https://policies.google.com/privacy

TWITTER

Používáme službu krátkých zpráv Twitter. Poskytovatelem je společnost Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Společnost Twitter byla certifikována v souladu se štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Nastavení soukromí na Twitteru můžete nezávisle upravit ve svém uživatelském účtu. Chcete-li tak učinit, klikněte na následující odkaz a přihlaste se:
https://twitter.com/personalization

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter:
https://twitter.com/de/privacy

INSTAGRAM

Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem je společnost Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875

PINTEREST

Máme profil na Pinterestu. Provozovatelem je společnost Pinterest Inc, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“). Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Pinterest:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

FONTY GOOGLE

Pokud jste souhlasili s použitím písem Google, je právním základem pro zpracování příslušných údajů tento souhlas. Podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas) je tento souhlas právním základem pro zpracování osobních údajů, k čemuž může dojít v případě shromažďování prostřednictvím Google Fonts.

Z naší strany existuje také oprávněný zájem na používání písma Google Font k optimalizaci našich online služeb. Odpovídajícím právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (oprávněné zájmy).

Na adrese https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ se také dozvíte, jaká data společnost Google obecně shromažďuje a k čemu je používá.

 

Vytvořeno pomocí generátoru ochrany údajů z e-recht24.de.
Upraveno provozovatelem webových stránek.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.